sobota, 17 kwietnia 2021 r.

Outsourcing ochrona środowiska

"W trosce o nasze środowisko"

 

Myśląc o potrzebach Naszych klientów rozszerzyliśmy na początku 2013 roku działalność o kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska. 
Zwiększające się wymagania i wciąż zmieniające się prawo, sprawia, że wielu przedsiębiorców nie wie o spoczywających na nich obowiązkach z zakresu ochrony środowiska. Nasza firma ma na celu pomóc firmom nie radzącym sobie z zagadnieniami ekologii. Mylne przekonanie, że ochrona środowiska to tylko odpady i nieczystości płynne mogą doprowadzić do nałożenia na przedsiębiorcę  dużych kar pieniężnych.

Pomożemy Waszej firmie wykonać wszelkie dokumentacje i uzyskać niezbędne pozwolenia do prowadzenia zgodnego z prawem biznesu. W zakresie naszych usług znajduję się opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania:

 

 • pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza lub zgłoszenia instalacji,
 • pozwoleń wodnoprawnych,
 • pozwolenia zintegrowanego,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta  informacyjna przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko,

Wykonamy dla Państwa także ekspertyzy oddziaływania akustycznego obiektów przemysłowych.

 

Wielu przedsiębiorców musi cyklicznie rozliczać się z urzędami w zakresie ochrony środowiska. Dlatego myśląc o potrzebach Naszych klientów wykonujemy również regularne obowiązki:

 • sprawozdania za korzystanie ze środowiska
 • raporty KOBiZE
 • sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1
 • sprawozdania o opakowaniach – OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3
 • roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami
 • bilans LZO
 • prowadzenie ewidencji odpadów
 • oraz inne

W ramach świadczonych usług oferujemy podpisanie umowy na stałą obsługę, w ramach której przejmiemy wszystkie lub wybrane obowiązki z zakresu ochrony środowiska.

 

Kontakt:


biuro@bhp-nike.com.pl

Aktualności

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA - Nadzorowaliśmy rozbudowę Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Generalnym wykonawcą była firma GRUPA 3J S.A. Z dumą możemy powiedzieć że w całym okresie trwania prac budowlanych nie odnotowaliśmy ani jednego wypadku. więcej »
 
BUDOWA STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE - bezpieczeństwo na placu budowy, sprawując stały nadzór nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bhp jednego z podwykonawców tej budowy, zapewniał pracownikom odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.więcej »
 
PROPAGOWANIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY - Aktywnie propagujemy zasady bezpiecznej pracy i dlatego też bierzemy czynny udział w różnych konferencjach, których organizatorami lub współorganizatorami są instytucje Państwowe, jak PIP, PIS, ZUS, UDT. więcej »
Copyright © 2005 - 2021 Nike - Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, Strony internetowe: Vertes Design & obsługa IT: Komputery w Otwocku
Jesteś 431276 osobą na naszej stronie