BHP

       BHP – czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w całości tej problematyce jest poświęcony dział X Kodeksu Pracy, ale błędem było by tylko uwzględniając kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy ograniczać się tylko do działu X Kodeksu Pracy, była by to skrajna niekompetencja.  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to jeden z najistotniejszych elementów w każdym systemie zarządzania, nie tylko zarządzania bezpieczeństwem pracy, ale gdy uważnie się zapoznany z normą 45001 oraz normami np. zarządzania jakością to zauważymy jak ważne jest prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem w naszej organizacji, dostrzeżemy bezpośrednie przełożenie warunków pracy, kultury zarządzania kapitałem jakim są pracownicy na jakość produktu.

       Za stan BHP zawsze odpowiada pracodawca, którym w rozumieniu Art. 31 Kodeksu Pracy jest organ lub osoba reprezentująca podmiot zatrudniający. Pracodawca swojej odpowiedzialności za stan BHP nie może scedować na inne osoby a w tym na służbę BHP.  
       Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i nieszkodliwych warunków pracy, obejmuje nie tylko zapewnienie ogólnie obowiązujących norm, ale też zapewnienie indywidualnych przeciwskazań związanych ze stanem zdrowia oraz osobistymi skłonnościami pracownika(por. wyrok SN z dnia 12 grudnia 1974 r. – II PR 262/74, PiZS 1976, nr3, poz67).