NASZA OFERTA

Szkolenia BHP

Szkolenia z Pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

Kurs hakowy-Sygnalista/Podsuwnicowy

Inne szkolenia BHP

Outsourcing BHP

Prowadzenie postępowań powypadkowych, wykonywanie dokumentacji

Wykonywanie kart charakterystyki

Analiza  i  sporządzanie Oceny Ryzyka   Zawodowego

Oferujemy wsparcie i pomoc w trakcie kontroli PIP; PIS; PSP

Psychologia w zarządzaniu i wsparcie w procesie rekrutacji

Rozwiązywanie konfliktów. Szkolenie dla kadry kierowniczej

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników. Szkolenie dla kadry kierowniczej

Ochrona środowiska

Odzież robocza i środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej