SZKOLENIA - ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIEM PRACOWNIKÓW

Bloki tematyczne:
• Czy motywacja to za mało? Koncepcja zarządzania przez zaangażowanie
• Wyuczona bezradność – zmora naszych czasów
• Osobowościowe uwarunkowania efektywnego motywowania – autodiagnoza psychologiczna uczestników
• Pomiar zaangażowanie zespołu – metodyka testu G12
• Motywacja wewnętrzna – autodiagnoza uczestników szkolenia

Czas trwania – 3 do 5 godzin
Forma zajęć: konwersatorium z elementami warsztatów

Szkolenia prowadzone są w formie zamkniętej.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
• Zaangażowany zespół oznacza wzrost jakości i efektywności pracy, a tym samym osiąganie wyższych efektów bez dodatkowych nakładów.
• Kadra kierownicza musi rozumieć swoją rolę w zakresie budowania zaangażowania pracowników.
• Tylko zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by zaangażowany był cały zespół.
• Pozytywne zmiany warto rozpocząć od pogłębionej diagnozy poziomu zaangażowania zespołu.