SZKOLENIA - ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU - KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ LIDERA

Zarządzanie Konfliktem – Kluczowa umiejętność Lidera

Bloki tematyczne:
• Konflikt a nasze cele i relacje – strategie działania pracowników w sytuacji konfliktu
• Osobowość a indywidualny styl komunikowania się i reagowania na konflikt
• Lider zespołu w sytuacji konfliktu – autodiagnoza słuchaczy z wykorzystaniem testów psychologicznych
• Narcyzm, szantaż emocjonalny, a może manipulacja – jak rozpoznać źródło wyniszczającego konfliktu?
• Zarządzanie konfliktem a styl komunikowania się

Forma zajęć – konwersatorium z elementami warsztatów
Czas trwania – 5 do 8 godzin


Szkolenia prowadzone są w formie zamkniętej.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
• Profesjonalne zarządzanie wymaga rozumienia, czym jest konflikt i w jakich sytuacjach może być wartościowy dla rozwoju relacji i zespołu
• Kadra kierownicza powinna rozumieć psychologiczny kontekst konfliktu, a zwłaszcza wpływ predyspozycji osobowościowych na indywidualny styl komunikowania się i zachowania w sytuacji konfliktowej
• Udział w szkoleniu stwarza szansę poznania i wytrenowania konkretnych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających zarządzanie konfliktem