INNE SZKOLENIA BHP

    Prowadzimy też szereg innych szkoleń BHP, które są wymagane dla poszczególnych stanowisk pracy na których występują czynniki uciążliwe i niebezpieczne.

   I tak między innymi:

1. Szkolenia BHP dla osób pracujących na wysokości
2. Szkolenia BHP dla osób pracujących w kanałach
3. Szkolenia BHP dla osób pracujących z narażeniem na czynniki szkodliwe i niebezpieczne
–  Fizyczne
– Chemiczne
– Biologiczne

chem

Zaświadczenia wydajemy również w języku angielskim.