REKRUTACJA - DOBÓR PERSONELU

Pracodawco czy wiesz kogo zatrudniasz ? Czy wiesz kogo szukasz do pracy, kogo potrzebujesz ?
Dobór pracownika jest bardzo ważmy w procesie rekrutacji, niestety często pracownicy HR zwracają uwagę tylko na tak zwane kompetencje twarde.

Taki dobór kadry szczególności kadry kierowniczej może skutkować negatywnymi skutkami, może się okazać że na stanowisko wybraliśmy osobę, która spełnia wymagania kompetencyjne, które w procesie rekrutacji określamy Kompletacjami twardymi a do których zaliczmy:
1. WyksztaŁcenie
2. Tytuł zawodowy lub naukowy
3. Doświadczenie zawodowe w latach
4. Przebieg kariery zawodowej

Często pomijamy komutacje miękkie czyli społeczne a nawet je ignorujemy w procesie rekrutacji, czy w późniejszym okresie opiniowania pracowników. A są to komitecie czy raczej talenty bardzo istotne i niestety często niedoceniane w procesie rekrutacji pracownika.
Typowy schemat rekrutacji z jakim się spotykamy to CV a następnie rozmowa rekrutacyjna i na tym pracownik HR często kończy rekrutacje – selekcję.

A czy wiemy kogo tak naprawdę zatrudniamy ?
Co po za informacjami uzyskanymi z CV i w trakcie rozmowy rekrutacyjnej wiemy o pracowniku ?
Czy osoba ta posiada zdolności i umiejętności społeczne na których by nam zależało, takie jak np.:
1. Zdolności przywódcze ?
2. Umiejętność pracy w zespole ?
3. Umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji ?

Jest to tylko kilka przykładów jakie powinien posiadać kandydat na stanowisku do którego aplikuje a my poszukujemy osoby o określonych talentach.

Proces rekrutacji oparty na poprawnie dobranych testach psychospołecznych pozwala nam na uzyskanie większej wiedzy o kandydacie aplikującym na dane stanowisko a tym samym jeżeli nie wyeliminować całkowicie to w znacznym stopniu uniknąć przypadków zatrudnienia osób o cechach takich jak :

1. Osoby o cechach Mobbera
2. Osób ubiegających się o stanowiska Kierownicze – Managerskie, posiadajcie znaczny deficyt cech przywódczych
3. Czy kandydat / ka posiada pożądane talenty społeczne do pracy na stanowisku.