OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

   Szacowanie i sporządzenie ocena ryzyka zawodowego  (ORZ) jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy Art. 226 Kodeksu Pracy. Pracodawca ma nie tylko sporządzić (oszacować) ryzyko zawodowe na danym stanowisku, ale też ma obowiązek zapoznać z ryzykiem zawodowym pracowników.

   W ocenie ryzyka zawodowego określamy możliwe zagrożenia dla pracownika na danym stanowisku, skutki oraz jeżeli zachodzi taka konieczność wskazujemy działania profilaktyczne, które pracodawca musi podjąć w celu obniżenia poziomu zagrożenia do stanu akceptowalnego.


Lekceważenie tego obowiązku przez pracodawcę może go narazić na odpowiedzialność karną z Art. 220 KK  

Dokumentację możemy sporządzić również w języku angielskim.