PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA

       Sukces współczesnego biznesu a szerzej mówiąc sukces każdej współczesnej organizacji  jest w ogromnym stopniu uzależniony od kompetencji nie tylko zawodowych, ale też psychospołecznych pracowników, a zwłaszcza menedżerów organizacji.
 

       Wiedza kształtuje świadomość każdego człowieka a wiedza i umiejętności psychologiczne i społeczne stanowią niekwestionowany fundament zarządzania, budowania i motywowania kompetentnego zespołu pracowniczego,. Pozwala na rozwiązywania napięć i konfliktów, eliminowania pozalogicznych relacji społecznych takich jak mobbing czy dyskryminacja. Pozwala nam na  trafne rozpoznawanie potrzeb klientów a w szerszym kontekście na rozpoznawanie potrzeb społecznych, jest to niewątpliwie bardzo przydatne dla organów administracji zarówno rządowej jak i samorządowej . Odpowiedzią na te potrzeby różnych  organizacji jest dział psychologii nazywany Psychologią w zarządzaniu.