Zawodowcy zawsze ufają Profesjonalistom

Budownictwo, to niewątpliwie najdynamiczniej rozwijająca się gałąź przemysłu.
Budownictwo jest gałęziom przemysłu, która charakteryzuje się specyficznymi trudnymi do przewidzenia zagrożeniami, a to wymaga od służby BHP interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności zarządzania, jak również posiadania talentów społecznych. Praca na budowie w porównaniu z innymi miejscami wykonywania prac, charakteryzuje się wysokim ryzykiem oraz dużą liczbą wypadków, wypadków ciężkich i śmiertelnych. I dlatego tu nie ma miejsca na margines błędu czy kompromisy. Każdy błąd lub kompromis może skończyć się śmiercią pracownika.
Dlatego też wdrażanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa na budowie jest bardzo ważnym obszarem zarządzania w firmach budowlanych i na pacach budów.
Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, oferuje swoim klientom doraźną jak również stałą kontrolę stanu BHP na budowach a w tym pomoc zarówno w tworzeniu procedur jak i pomoc i wsparcie przy ich wdrażaniu, oferujemy również prowadzenie audytów wewnętrznych w celu oceny stanu BHP. W ramach podpisanych umów lub złożonych nam zleceń podejmujemy się koordynacji w zakresie BHP, zgodnie z art. 208 § 1 pkt 2 K.P. oraz realizacji zadań służby BHP Art. 23711
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.

 

Z Wyrazami Szacunku
Dypl. mgr Piotr Robert PANIEC