Zawodowcy zawsze ufają Profesjonalistom

 Firma, Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, powstała 08 marca 2004 roku, od tej pory ciągle się rozwijamy. Dzięki wsłuchiwania się w potrzeby i obserwacji rynku ciągle się zmieniamy podejmując próby dostosowania się do tego czego klient oczekuje, jednak zawsze w ramach prawa i z zachowaniem własnych zasad, które nakazują nam realizację zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również z poszanowaniem wartości moralnych i etycznych naszych pracowników i współpracowników, co gwarantujemy naszym pracownikom i współpracownikom zapisując wartości moralne i etyczne w obowiązującym nas Kodeksie Etyki, który jest dostępny na naszej stronie www.bhp-nike.com.pl

Dziś jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, nasi pracownicy świadczą usługi na terenie całej Polski jak również dla Polskich firm w kilku krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy nie tylko importerem towarów, ale też eksportujemy odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
W ramach świadczony usług dla Polskich firm po za granicami Polski, dokumentację BHP wykonujemy dla naszych klientów w jez. polskim, jak również w jęz. angielskim. A jeżeli zachodzi taka konieczność również w innych językach.

Dla nas klient jest partnerem i tak chcemy być postrzegani oraz traktowani. Uważamy, że partnerstwo w biznesie gwarantuje sukces, gdyż bez wzajemnego zaufania i szacunku nie można zbudować trwalej profesjonalnej współpracy.

W śród naszej kadry są inżynierowi, magistrzy, biegli sadowi, rzeczoznawcy jak również osoby z tytułami naukowymi Doktorzy oraz Profesorowie. Wielu z nich jest czynnymi profesorami, wykładowcami na Uniwersytetach, Politechnikach i innych uczelniach wyższych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.

 

Z Wyrazami Szacunku
Dypl. mgr Piotr Robert PANIEC