Zawodowcy zawsze ufają Profesjonalistom

Logistyka i transport, to gałąź przemysłu, która zdarza się, że nie jest traktowana jako oddzielna część przemysłu a ewentualne zagrożenia są analizowane tylko w oparciu o dane statystyczne . Często też błędnie się uważa ją za mało wypadkowe, zwłaszcza gdy statystycznie porównuje się ją z innymi gałęziami przemysłu, w szczególności z przemysłem ciężkim, chemicznym oraz budowlanym.

Analiza zagrożeń w oparciu o dane statystyczne zawsze jest myląca, przeważnie przyjmujemy średnie dane statystyczne, nie uwzględniając danych medialnych, gdyż tak jest nam wygodniej i prościej a i tym samym taniej.

Specjalista ds. BHP nie może opierać analizy zagrożeń tylko o dane statystyczne a w szczególności o średnią statyczną. Gdy przy analizie ryzyka wykluczymy średnią daną statystyczną dla wypadków w pracy przy określonej grupie zawodowej, to okaże się, że jest to grupa zawodowa, w której występują szczególne zagrożenia skutkujące wypadkami ciężkimi i śmiertelnymi.

Mówiąc o transporcie musimy mieć na uwadze transport wewnątrz zakładowy, czyli w rozumieniu logistycznym transport związany z załadunkiem i rozładunkiem towarów oraz ich składowaniem, jak również organizacją transportu wewnątrz zakładowego a w tym drogi dojazdu i transportu jak i poruszania się pieszego przez pracowników po terenie zakładu. Transport spedycyjny jest jakby oddzielną gałęzią logistyki, ale równie ważny i istotny w systemie analizy ryzyka zawodowego i zarządzania tym ryzykiem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.

Z Wyrazami Szacunku
Dypl. mgr Piotr Robert PANIEC