OUTSOURCING HACCP

"Bezpieczeństwo żywności to troska o zdrowie Twoje i Twoich bliskich"

HACCP to skrót od angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Points, co tłumaczy się na język polski: System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli (to system zarządzania jakością produktów spożywczych).


Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia w Polsce od 25 sierpnia 2006 roku, system jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów mających kontakt z żywnością to jest: Zakłady produkujące zrywność; sklepy z żywnością, bary restauracje, magazyny z produktami spożywczymi, transport żywności itp. …


W ramach usługi oferujemy:

 • przeprowadzanie Audytu Zerowego, mającego na celu rozpoznanie potrzeb firmy, przegląd aktualnej dokumentacji
 • opracowanie kompletnej dokumentacji: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP, wszelkich niezbędnych procedur i instrukcji
 • pomoc doświadczonych Konsultantów
 • szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GMP/GHP
 • dostosowanie czasu pracy do potrzeb Klienta
 • wsparcie Konsultanta podczas Audytu Certyfikującego

Co zyskujemy wdrażając system HACCP:

 • spełnienie wymogów prawnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego produktów
 • poprawa jakości produktów
 • wzrost zaufania klientów
 • obniżenie kosztów związanych z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek produktów niebezpiecznych
 • poprawa organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie