Zawodowcy zawsze ufają Profesjonalistom

Szeroko pojęta gałąź przemysłu obejmuje róże działy gospodarki jak również odnosi się do rożnych form produkcji. Mówimy o przemyśle lekkim i przemyśle ciężkim, jednak każda z tych gałęzi przemysłu cechuje się swoimi specyficznymi zagrożeniami co wymusza od służby BHP szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy. Mówiąc o przemyśle należy uwzględnić jego różnorodność, niewątpliwie gdybyśmy chcieli wymieniać poszczególne gałęzi przemysłu okazało by się, że była by to bardzo długa lista. A i wówczas nie wiem czy udało by się ją zamknąć, czy czasem by się nie okazało, że nie jest to lista nie zamknięta.

Przykładowo:
1. Przemysł ciężki
2. Przemysł metalurgiczny
3. Przemysł chemiczny
4. Przemysł Lekki
5. Przemysł tekstylny
6. Przemysł przetwórczy
7. Przemysł gospodarki odpadami
8. Itd. …..

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.

 

Z Wyrazami Szacunku
Dypl. mgr Piotr Robert PANIEC