Zawodowcy zawsze ufają Profesjonalistom

Każdy lider powinien być świadomy tego, że to wiedza jest siłą jego zespołu, a zespół to ludzie.

Szkolenia są fundamentalnym elementem budowania świadomego zespołu. Zespół świadomy jest silą organizacji a świadomość wynika z wiedzy którą zdobywamy na szkoleniach.

Musimy jednak wiedzieć iż szkolenia źle przeprowadzone lub tematycznie niewłaściwie dobrane mogą wnieść do organizacji więcej zła niż dobra, takie szkolenia niewątpliwie szkodzą organizacji i oddziałają demoralizująco. 

Nike  – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, oferuje naszym klientom szkolenia w formie otwartej jak i zamkniętej. Szkolenia oparte na faktach, merytorycznie dostosowane do potrzeb uczestników oraz przy użyciu metod i form szkolenia dostosowanych do potrzeb oraz oczekiwań zleceniodawcy, zawsze w porozumieniu ze zleceniodawcą.  

Oferujemy klientom szeroki wachlarz szkoleń, zarówno BHP jak i szeroko pojętej psychologii zarządzania – Biznesu.

Nasi wykładowcy, instruktorzy i trenerzy to doświadczeni zawodowo praktycy z uprawnieniami i kwalifikacjami, które są potwierdzone stosownymi certyfikatami. W śród naszej kadry szkoleniowej są inżynierowi, magistrzy, biegli sadowi, rzeczoznawcy jak również osoby z tytułami naukowymi Doktorzy oraz Profesorowie. Wielu z nich jest czynnymi profesorami, wykładowcami na Uniwersytetach, Politechnikach i innych uczelniach wyższych.   

Prowadzimy szkolenia BHP wstępne – dla nowo zatrudnionych pracowników oraz szkolenia Okresowe dla wszystkich grup zawodowych.:

 1. Pracodawca i Osoby kierujące pracownikami
 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych
 4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych a w tym na stanowiskach o szczególnym – wysokim zagrożeniu.

Na życzenie klientów zgodnie z jego potrzebami, szkolenia BHP prowadzimy również w jęz.:

 1. Ukraińskim
 2. Rosyjskim
 3. Angielskim
 4. Niemieckim

Zapraszamy też na szkolenia z:

 1. Pierwszej pomocy przedmedycznej
 2. Ochrony przeciwpożarowej
 3. Hakowy Sygnalista – Pod suwnicowy

W naszej ofercie są też szkolenia z Psychologii Biznesu, które prowadzimy tylko formie zamkniętej:

 1. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ LIDERA ZESPOŁU.
 2. ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIEM PRACOWNIKÓW

 W mojej wieloletniej praktyce wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami gdzie okazywało się, że szkolenia BHP odbywały się na zasadnie podsunięcia nowemu pracownikowi kartki  do podpisania lub wystawiania szkoleń okresowych BHP bez wiedzy pracowników.

Prowadząc audyty BHP często napotykałem na poważne błędy a nawet braki w dokumentacji szkoleniowej. Wielokrotnie zdarzało się, że w trakcie podsumowania audytu kierowałem do lidera – liderów organizacji informacje pisemną opisem błędów w dokumentacji szkoleniowej lub istotnych brakach, które we wnioskach można było uznać jako niewłaściwą współpracę, lub brak współpracy działu HR ze służbą BHP.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.

 

Z Wyrazami Szacunku
Dypl. mgr Piotr Robert PANIEC